Inschrijven of wijzigingen doorgeven – Apotheek Sterrenburg – Dordrecht

Inschrijven of wijzigingen doorgeven

Door middel van onderstaand formulier kunt u zich inschrijven bij onze apotheek. Met het formulier kunt u ook wijzigingen aan ons doorgeven, bijvoorbeeld een verhuizing of een geboorte. Verzend voor elk gezinslid een apart formulier. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

24-uurs Afhaalautomaat

Wij beschikken over een 24-uurs afhaalautomaat voor geneesmiddelen, aan de buitenkant van de apotheek. Zo kunt u op het moment dat het u het beste uitkomt uw geneesmiddelen bij ons ophalen. Zodra uw geneesmiddelen klaar liggen ontvangt u van ons per SMS of per mail een PIN-code, waarmee u uw medicijnen binnen 3 dagen kunt afhalen. Wilt u hier gebruik van maken? Vermeld “afhalen in afhaalkluis” bij Belangrijke gegevens/Opmerkingen hieronder.

Stap 1 van 7
Persoonsgegevens

Geboortedatum
Geslacht

Stap 2 van 7
Adresgegevens

Vul als volgt in: 1234AB.
Vul als volgt in: 0123456789.
Vul als volgt in: naam@domein.nl

Stap 3 van 7
Verzekeringsgegevens

Verzekering begindatum

Stap 4 van 7
Bezorgen / Afhalen

Afhaallocatie

Stap 5 van 7
Medicatieoverdracht

Geeft u toestemming om uw medicatiehistorie op te vragen bij uw vorige apotheek?
Geeft u toestemming voor het opvragen van relevante labwaarden bij uw arts?

Stap 6 van 7
Opmerkingen

Toestemming
Om de juiste zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat andere zorgverleners belangrijke informatie over uw gezondheid kunnen inzien. Dit kan met behulp van het Landelijk Schakelpunt. Om deze informatie te mogen delen, hebben wij uw toestemming nodig. Download de voorlichtingsfolder 'Jouw medische gegevens beschikbaar via het landelijk schakelpunt (LSP)' voor meer informatie.

Apotheek Sterrenburg
Blaauwweg 555
3328XN Dordrecht

Toestemming

Datum van tekenen: 04-10-2023

Handtekening

verwijder handtekening

Handtekening ouders/voogd

verwijder handtekening

Stap 7 van 7
Samenvatting

Persoonsgegevens

Soort melding
Achternaam
Tussenvoegsel
Voorletters
Voornaam
Geboorteplaats
Geboortedatum
--
Geslacht

Adresgegevens

Straatnaam en Huisnummer
 
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres
Land

Verzekeringsgegevens

Zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar
Polisnummer
Verzekering begindatum
--
Huisarts

Bezorgen / Afhalen

Afhaallocatie

Medicatieoverdracht

Toestemming medicatiehistorie opvragen
Vorige apotheek
Toestemming opvragen labwaarden

Opmerkingen

Toestemming gegevens uitwisselen via het Landelijk schakelpunt (LSP)
Datum van tekenen
Handtekening
Handtekening ouders/voogd
Belangrijke gegevens of opmerkingen

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Verzenden' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord