Algemene voorwaarden – Apotheek Sterrenburg – Dordrecht

Algemene voorwaarden

Onze kwaliteit
In ons kwaliteitsjaarrapport informeren we u met trots over onze missie en visie, behaalde resultaten in het afgelopen jaar en plannen voor komend jaar. Zo weet u welke kwaliteit wij nastreven en wat u van ons mag verwachten. Dit rapport kunt u opvragen door een email te sturen naar info@apotheek-sterrenburg.nl.